Et forløb strækker sig over 7 gange, på en periode over ca. 7 måneder. Det er vigtigt at et forløb ikke afbrydes, da der under et forløb vil blive kastet lys på den karma som hæmmer dig som menneske. Det er vigtigt at dette bliver fulgt helt til dørs, så du kommer ud af dette forløb, som et mere ressourcestærkt menneske, der har sluppet gamle mønstre som hæmmer hverdagen.

Hvad er familie karma ?

I disse år opløses megen karma, som har været bundet i familierne siden tidernes morgen. At gå i ”forældrenes fodspor,” at videreføre familievirksomheden, at gifte sig med bestemte typer osv.
Den karma, der er bundet i familien, kan have vist sig på mange forskellige måder. Man kan have et udbredt ønske om ikke at ville være som sin far eller mor, men ofte kommer man alligevel til at agere og handle som ens forældre, -et ubevidst mønster er videreført.

Det, barnet har set i familien, indlejres som værdier, der ubevidst føres videre. Har der været en udbredt lukkethed i en familie, har barnet måske optaget dette, -hårdhed er gået i arv, eller den styrende mor, hvis egenskaber overføres til datteren.

Misbrug af eks. Alkohol/piller, voldelig adfærd eller lignende, kan være gået i arv i generationer. Fobier er også en af mange ting, som ubevidst videregives af familie karma. (Jeg har selv måtte erfare, at slippe min angst for edderkopper via karmisk healing.) Familie karma der har haget sig fast kan være utrolig svær at forløse ved egen hjælp. Men ikke umuligt, med englenes hjælp, har du nu mulighed for at komme disse gamle mønster til livs.

Når al bunden familie karma er forløst, får det en meget positiv effekt på såvel den personlige som den kollektive udvikling. Dette muliggør meget store åndelige kvantesping, og flere vil manifestere det, der før syntes umuligt. Du vil få et større indblik i din sjæls arkiv, dine talenter vil fremstå tydeligere og en eventuel gammel frygt for at leve ud fra dit hjerte, vil forsvinde.

Healing af familie karma.. Hvordan virker det ?

Karmisk healing er en meget powerfuld healingsform, hvor jeg healer på de traumer du har i dit nuværende liv, hvor der kan drages paralleller til tidligere inkarnationer. Derved løsnes de bindinger, som kan være på tværs af inkarnation og frigiver herigennem den kraft der har været låst. Sjælen har nu mulighed for at bruge sit fulde potentiale fra de erfaringer, som sjælen tidligere har haft.

Du får med andre ord en øget mulighed for at drage udbytte af din sjæls ”arkiv og erindringer” fra tidligere. Har du lige nu blokeringer som du arbejder med i dit nuværende liv, kan denne type healing måske være det du har manglet, for at komme videre i din udvikling. Du skal dog være opmærksom på at healing kan sætte gang i en større udrensningsproces. Du kan evt. opleve fysiske og psykiske symptomer i en periode efterfølgende. Det er derfor også meget vigtigt, at du ikke springer ud af et healingforløb halvvejs.

Indikatorer for dårlig familie karma.

Er du 35 år + og har ondt i livet?

Så er du måske fanget i dårlig familie karma. Du slæber rundt på karma, hvis du eksempelvis oplever følgende:

-Livet føles hårdt og du føler det bliver ved.

-Du har konflikter med dine relationer,

-Du har haft en svær barndom og du føler dig ikke rigtig glad.